Kunstenaars van de Kultuurkamer

Weinig begrippenparen hebben een grotere impact gehad op de Nederlandse naoorlogse geschiedenis dan ‘goed’ en ‘fout’. Ook in de kunstwereld was dat merkbaar. Kunstenaars die gecollaboreerd hadden met de bezetter, raakten na de oorlog uit de gratie. Hetzelfde gold voor hun werk. Kunstenaars van de Kultuurkamer. Geschiedenis en herinnering vertelt het verhaal van beeldend kunstenaars die bekendstonden als ‘fout’. Het beschrijft hun collaboratie, hun naoorlogse zuivering, hun pogingen om hun oude faam te herwinnen en hun postume waardering. Waarom lukte het schilder Pyke Koch om terug te komen, terwijl maar weinigen vandaag de dag beeldhouwer Johan Polet nog kennen? Maar het boek is meer dan alleen een nauwgezet en boeiend relaas van een weinig beschreven en omstreden aspect van de Nederlandse (kunst)geschiedenis. Het laat zien hoe en waarom groepen mensen herinneren en vergeten. En het toont de wisselwerking tussen herinnering, identiteit en de kunsthistorische canon.

Kunstenaars van de Kultuurkamer is Claartjes proefschrift (Universiteit van Amsterdam, 2014) en is als handelseditie uitgegeven door uitgeverij Prometheus/Bert Bakker. Het boek werd bekroond met de Jan van Gelderprijs 2014.

Recensie Het Parool, 28 maart 2014.

Recensie Den Haag Centraal, 30 mei 2014.

Recensie NRC Handelsblad, 27 juni 2014.