Arti in oorlogstijd

De expositie Arti in oorlogstijd werd gemaakt door Claartje en haar studenten Merve Acikgöz, Hedwig Braam, Renata Chodurkova, Maureen Dehergne, Eline Kortekaas, Floor van Luijk, Luuk Reinders en Lisa Sandtke. Het evenement vond plaats van 28-30 maart 2014 bij kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae in Amsterdam.

Arti in oorlogstijd was – de naam zegt het al – gewijd aan het oorlogsverleden van Arti et Amicitiae. Toen de bezetter in 1941 dwangmaatregelen aankondigde voor de Nederlandse kunstenaars en hun verenigingen, maakte Arti de keuze om daarin mee te gaan. Aan de hand van archiefmateriaal, kunstwerken, zaalteksten en een catalogus liet de expositie zien waarom die keuze werd gemaakt en wat de gevolgen ervan waren.

Het Arti-lid Nelly Frijda opende de expositie en hield een prachtige toespraak, die u hier kunt lezen.

Claartje en haar studenten stelden ook een website samen. Daarop vertellen zij over de tentoonstelling en hun ervaringen bij het maken ervan.

Affiche van Mommie Schwartz op de expositie
Nelly Frijda opende de tentoonstelling
Rondleiding door student-conservator
Eén van de ‘zuilen’ met documentatiemateriaal
Tijdens de voorbereidingen